Print logo

Në shërbim të demokracisë, paqes dhe zhvillimit

 

Fondacioni Hanns-Seidel
Hotel "Europapark"
Bvd. Deshmoret e Kombit
Tirana
Shqipëri
Phone: +355 424 00 789
Fax: +355 422 35 019
e-mail: albanien@hss.de
web: https://albania.hss.de/sq/