Print logo

©aruba2000/Fotolia

Puna ndërkombëtare/aktive në mbarë botën

Sfidat globale mund të përmbushen sot vetëm nga bashkëpunimi global. Një aktor në këtë proces është Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar me projekte në mbi 60 vende të botës.

Qëllimi i aktiviteteve ndërkombëtare të bazuara në idealet kristian-shoqërore është të promovojë kushtet e jetesës humane dhe të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm duke forcuar paqen, demokracinë dhe ekonominë sociale të tregut. Së bashku me partnerët vendorë, po zbatohen projekte që kanë si objekt forcimin e shoqërisë civile dhe organizatave të saj, përfshirjen e qytetarëve dhe nxitjen e sundimit të ligjit, këshillimin e vendimmarrësve në politikë, biznes dhe administratë, promovimin e grave, tejkalimin e ndarjeve sociale dhe etnike, apo forcimin e vetëdijes mjedisore.

Përveç këtyre masave, Fondacioni Hanns Seidel mban kontakte me qendrat më të rëndësishme politike në botë. Zyrat jashtë vendit në Uashington (SHBA dhe Kanada), Moskë (Federata Ruse), Bruksel (Beneluks, BE dhe NATO) dhe Athinë (Greqi) mbajnë lidhje të ngushta me organizatat dhe institucionet me ndikim politik të vendit përkatës. Ato organizojnë takime bilaterale në vend, përgatisin analiza ose kryejnë programe dialogu.

Fondacioni Hanns-Seidel është një partner i respektuar në mbarë botën kur bëhet fjalë për tema të demokracisë dhe sundimit të ligjit apo kontakteve me Gjermaninë.