Print logo

Konferenca II.
Gjerman nga Evropa Juglindore me temë: „Brain Drain, Brain Gain – Sfidat për brezat e rinj“

Në datat 10 – 12 maj 2012 u organizua në Tiranë nga Klubi Shqiptar të Ish-Bursantëve të Bundestagut Gjerman në bashkëpunim me Fondacionin Hanns-Seidel, Konferenca e II-të rajonale e shoqatave të ish-bursantëve të Bundestagut Gjerman nga Evropa Juglindore, me temë „Brain Drain, Brain Gain – Sfida për brezat e rinj.“ Në konferencë u prezantuan rrugët dhe mundësitë si edhe u dhanë rekomandime për vendimmarrësit për të penguar fenomenin e Brain-Drain (largimi i trurit) dhe për të përkrahur dhe nxitur fenomenin e Brain-Gain (fitimit të trurit).

Konferenca II.- të rajonale e shoqatave të ish-bursantëve të Bundestagut Gjerman nga Evropa Juglindore me temë: „Brain Drain, Brain Gain – Sfidat për brezat e rinj“, e zhvilluar 10. – 12. maj 2012, në Tirane

Konferenca II.- të rajonale e shoqatave të ish-bursantëve të Bundestagut Gjerman nga Evropa Juglindore me temë: „Brain Drain, Brain Gain – Sfidat për brezat e rinj“, e zhvilluar 10. – 12. maj 2012, në Tirane

hss

Në datat 10 – 12 maj 2012 u organizua në Tiranë nga Klubi Shqiptar të Ish-Bursantëve të Bundestagut Gjerman në bashkëpunim me Fondacionin Hanns-Seidel, Konferenca e II-të rajonale e shoqatave të ish-bursantëve të Bundestagut Gjerman nga Evropa Juglindore, me temë „Brain Drain, Brain Gain – Sfida për brezat e rinj.“ Në konferencë u prezantuan rrugët dhe mundësitë si edhe u dhanë rekomandime për vendimmarrësit për të penguar fenomenin e Brain-Drain (largimi i trurit) dhe për të përkrahur dhe nxitur fenomenin e Brain-Gain (fitimit të trurit).

Gjatë aktivitetit u referua mbi dinamiken e  fenomenit „Brain-Drain“ si edhe situatën në vende të ndryshme të rajonit në lidhje me këtë dukuri duke bërë kështu edhe krahasime mes tyre dhe duke konkluduar për arsyet kryesore që cojnë në këtë fenomen.  Ndër të tjera u diskutua mbi iniciativat e suksesshme në rajon dhe gjetkë për të përkrahur dhe nxitur dukurinë e „Brain-Gain“-it.

Pjesëmarrës të konferencës, ish-bursantë të Bundestagut Gjerman nga Evropa Juglindore

Pjesëmarrës të konferencës, ish-bursantë të Bundestagut Gjerman nga Evropa Juglindore

hss

Ndër të tjera kjo konferencë pati vlera edhe për vete faktin se për herë të parë u mblodhën Alumni i Bursave Ndërkombëtare Parlamentare (IPS) nga të gjitha vendet e rajonit, duke bërë të mundur kështu forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes tyre, ruajtjen në vazhdimësi të kontakteve, lehtësimin e networkut. Këto aktiviteteve ndihmojnë  gjithashtu për ta bërë të njohur dhe interesante këtë ofertë të Bundestagut Gjerman edhe për aplikuesit e ardhshëm. Mbështetja që Bundestagu ofron dhe qëllimi i këtyre bursave është para së gjithash vënia në jetë e eksperiencës dhe njohurive të fituara të aplikuesit në funksion të vendit të tij, duke mbështetur kështu të ardhmen e vendeve në veçanti por edhe të ardhmen e të gjithë Evropës.