Print logo

Informacion editorial

Kontaktet dhe të dhënat e operatorit të internetit

Fondacioni Hanns-Seidel Shoqatë e Regjistruar
VReg. në Zyrën e Mynihut Nr. 7741

Përfaqësuesi ligjor
Kryetari Markus Ferber, Anëtar i Parlamentit Evropian

Administratori i përgjithshëm
Oliver Jörg

Përgjegjës për Shtypin dhe Marrëdhëniet me Publikun/Publikime/Internet
Hubertus Klingsbögl

Editorial online
Isabel Pantke, Maximilian Witte

Adresa
Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
Lazarettstraße 33
80636 München

Tel. 089/1258-0
Fax: 089/1258-356
E-Mail: info(at)hss.de
URL: www.hss.de

Konceptimi, dizajnimi, programimi dhe mbështetja

in2code GmbH
Kunstmühlstraße 12a
83026 Rosenheim
0)8031 / 8873983
E-Mail: info@in2code.de

Kjo faqe është krijuar me sistemin e menaxhimit të përmbajtjes Typo3.

Stafi editorial

Hanns-Seidel-Stiftung
Büro Albanien
Hotel "Europapark"
Bvd. Deshmoret e Kombit
Tirana
Albanien

Tel.: +355 4 24 00 789
Fax: +355 4 22 35 019
E-Mail: albanien(at)hss.de

redaktorë përgjegjës

Nertila Mosko, Dr. Klaus Fiesinger